Wie en Wat is Wonen bij Anders?

Wie en Wat is Wonen bij Anders:

Stichting Bij Anders is een ouder-wooninitiatief en heeft als doel een kleinschalige woonvorm te realiseren waar onze kinderen met een verstandelijke beperking zich thuis voelen. 11 jongvolwassenen, met ieder een eigen woon-, slaap- en badkamer.

Een (t)huis, met een gezamenlijke woonkamer en keuken waar een huiselijke sfeer wordt gecreëerd die zo dicht mogelijk bij de gezinssituatie komt, met de normen en waarden die daarbij horen.

Het bieden van goede zorg, persoonlijke aandacht en zoveel mogelijk de regie voeren over je eigen leven. Integreren in de maatschappij, hun eigen weg vinden naar de winkels en werk, gewoon, net als iedereen, niet anders.

Stand van zaken

Met alle medewerking van de Gemeente Koggenland is onze architect Studio S3 bezig met het definitief ontwerp, die reeds door Welstand is goedgekeurd. Op korte termijn kunnen we de vergunningen aanvragen en als bouwteam met de aannemer om tafel.

Hoe nu verder?

We zijn trots op wat we in korte tijd gerealiseerd hebben, echter om het project daadwerkelijk van de grond te krijgen is er geld nodig. Door de veranderende wereldsituatie zijn wij genoodzaakt een beroep op u te doen. Draagt u ons initiatief een warm hart toe?

 

Wij zouden als Stichting Bij Anders enorm geholpen zijn met uw financiële steun om de droom van onze kinderen en uiteindelijk natuurlijk ook onze droom, te verwezen-lijken. Uw (bedrijfs)naam/logo vermelden wij, indien gewenst, op al onze social media en natuurlijk ontvangt u een uitnodiging voor de feestelijke opening.

 

Meer informatie

Wilt u graag in gesprek over de mogelijkheden of wilt meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

 

Stichting Bij Anders

p/a Rie Beisenherzland 22

1705 LL HEERHUGOWAARD

E-mail       : mail@bij-anders.nl

Website      : https://bij-anders.nl

IBAN         : NL52RABO0322765552

BIC          : RABONL2U

KvK         : 69553858

ANBI Status  : ja